Služby

Léčba (terapie)

Po odborném vyšetření a vysvětlení pravděpodobných příčin Vašich problému sestavíme léčebný fyzioterapeutický plán. Na klinice fyzio P klademe při léčbě bolestivých a poúrazových stavů pohybového aparátu důraz na aktivní formy terapie.

Obrázek léčba

V terapii aplikujeme a kombinujeme tyto metody a přístupy:

 • Cílené kineziologické vyšetření (analýza pohybových stereotypů atd.)
 • Redcord metoda (Sling Exercise Therapy - terapie cvičením v závěsu)
  Terapie vyvinutá v Norsku, jejíž principem je aktivace inaktivních svalů s použitím nestabilní opory, váhy vlastního těla a dózované vibrace. Tím je dosažena rychlá úleva od bolesti v přetěžovaných segmentech.
 • Reflexní lokomoce - Vojtův princip
 • Senzomotorické cvičení s pomůckami (overball, velký míč, labilní plochy, pružné tahy - Thera-band; Propriomed atd.)
 • Trénink svalů pánevního dna u dysfunkce svalů pánevního dna a inkontinence
 • Terapie poporodních bolestí pánve podle B. Stuge
 • Léčebné postupy podle metody L. Mojžíšové
 • Mobilizační techniky páteře a periferních kloubů
 • Postizometrická relaxace a další měkké a masážní techniky
 • Metoda McKenzie
 • Posturálně motorické programování
 • Klappovo lezení a Kvadrupedální lokomoce
 • Principy metody Brunkow
 • Taping
 • Metoda aktivní segmentální centrace
 • Bobath koncept
 • Feldenkreisova metoda
 • Přístrojová lymfodrenáž
 • Individuální formování stélek do bot
 • a další

Po terapii s Vámi probereme, jak si můžete zlepšenou kondici udržet cvičením doma (autoterapie).

 

FyzioP - Petra Vondrašová
Voříškova 946/III., 339 01 Klatovy

© FyzioP - Petra Vondrašová Klatovy 2023 - všechna práva vyhrazena
Informace o zpracování osobních údajů | Informace o nakládání se soubory cookies
realizace Jaroslav Stýblo