O nás

Co je fyzioterapie?

Fyzioterapie (léčba přírodními fyzikálními prostředky) nebo postaru léčebná rehabilitace (znovunavrácení) je zdravotnická profese, která prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů ovlivňuje, vyvíjí, udržuje nebo obnovuje maximální pohyblivost a funkční schopnosti člověka v případě, že tyto funkce jsou ohroženy nevhodným zatěžováním, stárnutím, úrazem atd.

Z pohledu fyzioterapie je člověk chápán jako celek, kde všechno souvisí se vším. A proto fyzioterapie využívá znalosti a dovednosti z mnoha oborů (anatomie, fyziologie, fyziologie zátěže, kineziologie, psychologie, mechanika, sport, neurologie, ortopedie, vnitřní lékařství, pediatrie, gynekologie atd.).

Součástí fyzioterapeutického postupu je:

  • cílená diagnostika (kineziologický rozbor)
    K pohybové diagnostice používá fyzioterapie speciální kineziologické postupy a testy k vyhodnocení pohybových vzorů, posturálního a lokomočního chování. Diagnostické postupy vedou ke stanovení terapeutického plánu.
  • léčba (terapie)
    Fyzioterapie používá neinvazivní léčebné prostředky fyzikální povahy. Je to především pohyb, jeden ze základních atributů pojmu zdraví, který působí na ostatní funkce organismu, včetně funkcí psychických. Dále pak dotyk, gravitace, teplo, chlad, tlakové a vztlakové síly, světelná energie, elektrické a magnetického pole.

Fyzioterapii provádí fyzioterapeut, který získal vzdělání dle schválených studijních programů MZČR (fyzioterapeut absolvent; diplomovaný fyzioterapeut; odborný fyzioterapeut; fyzioterapeut specialista). 

 

FyzioP - Petra Vondrašová
Voříškova 946/III., 339 01 Klatovy

© FyzioP - Petra Vondrašová Klatovy 2023 - všechna práva vyhrazena
Informace o zpracování osobních údajů | Informace o nakládání se soubory cookies
realizace Jaroslav Stýblo