Odborný kurz

Diagnostika a terapie funkčních poruch metodou suché jehly

Kód akce:4006
  
Datum konání:12. 01. 2024
Místo konání:fyzio P, Klatovy
Začátek-konec:pá 09:00-19:00
  
Školitel:PhDr. Petr Šifta, Ph.D., PhDr. Petr Šifta, Ph.D., Liberec
Určeno pro:fyzioterapeuty
Cena:4300 Kč
Rozsah:10 výukových hodin
Úvod - seznámení s problematikou, vysvětlení pojmů - co jsou primární, sekundární funkční poruchy, jak je diagnostikovat.

Teoretická východiska - trigger points (místa výskytu, řetězení funkčních poruch, diagnostika, terapie, anatomické souvislosti). Jak se neurofyziologicky popisuje trigger point - poslední vědecké poznatky ohledně teorie vzniku trigger pointů, popis velké svalové smyčky, kde je její křížení, důležitá anatomická místa řetězení funkčních poruch, souvislosti mezi blokovým postavením jednotlivých segmentů a následné funkční změny měkkých tkání, dále jejich vzájemná ovlivnitelnost.

Rozdíl mezi anatomií a kineziologií pohybového aparátu. Hlavní rozdíl v popisu pohybového aparátu z anatomického a kineziologického hlediska dle jednotlivých svalových systémů (např. musculus triceps surae z pohledu anatomie a kineziologie).

Praktická část - terapie funkčních poruch podle Travel and Simons. Anatomický popis důležitých míst vzniku a výskytu trigger points dle jednotlivých pohybových segmentů, tedy krk, HK, záda, hrudník, břicho, DK; popis vertebroviscerálních vztahů, možnost ovlivnění trigger points a efektivita jednotlivých terapeutických přístupů, praktické zkušenosti, popis jednotlivých kazuistik ze své praxe fyzioterapeuta, kineziologický náhled a vysvětlení.

Na závěr kurzu shrnutí poznatků a prostor pro dotazy.


Kapacita naplněna!
Diagnostika a terapie funkčních poruch metodou suché jehly
 
 

FyzioP - Petra Vondrašová
Voříškova 946/III., 339 01 Klatovy

© FyzioP - Petra Vondrašová Klatovy 2024 - všechna práva vyhrazena
Informace o zpracování osobních údajů | Informace o nakládání se soubory cookies
realizace Jaroslav Stýblo