Odborný kurz

Funkční testování a trénink ve fyzioterapii

Kód akce:1175
  
Datum konání:11. - 13. 09. 2024
Místo konání:fyzio P, Klatovy
Začátek-konec:st 8.30 - 16.30, čt 8.30 - 16.30, pá 8.30 - 16.30
  
Školitel:PhDr. Petra Vondrašová, Ph.D. , fyzio P
Určeno pro:fyzioterapeuty, lékaře, trenéry
Cena:6300 Kč
Rozsah:32 výukových hodin
Kredity UNIFY:15
Poznámka:Po uhrazení platby Vám přijde potvrzovací email o zařazení do kurzu. Prosím, kontrolujte i spam a hromadnou poštu.

Kurz je zaměřený na funkční testování a trénink funkčního celku krční páteře Cp, horní končetiny HK, bederní páteře Lp, pánve a dolní končetiny DK. Funkční testování je jednoduchý způsob vyšetření pohybu segmentu jako komplexního děje souhry agonistů a antagonistů provést změnu pozice segmentu a stabilizovat tělo ve všech osách. Funkční celek se netestuje analyticky do segmentu, ale hodnotí se kvalita a kvantita provedené funkce - celkového pohybu segmentu. Funkční trénink FT je pak trénink specifického dysfunkčního pohybu (nikoliv jednotlivých svalů), který je pro jednotlivce důležitý v denním životě, zahrnuje pohyby, které jsou pro jedince specifické z pohledu mechaniky, koordinace a energie. FT se orientuje na řešení problému, využívá se principů koaktivace, neuromuskulární reaktivity a stabilní nebo nestabilní distální opory. Důležitá je aktivní spolupráce pacienta, a tak by se měl FT stát nedílnou součástí každé terapie. FT se hojně používá jako sportovní příprava a prevence zranění a přetížení.

Teoretická část: funkční anatomie a kineziologie Cp, HK, Lp, pánve a DK; mechanismy motorické kontroly; vliv stresového podnětu; stabilita - stabilizace segmentu; optimální funkce a nastavení segmentů; neurofyziologická podstata a příčiny chronických bolestí a poruch funkce + kazuistiky; bolesti hlavy; whiplash syndrom; impingement syndrom; tenisový loket, syndrom karpálního tunelu; poporodní bolesti pánve; pseudoradikulární syndrom; SI syndrom atd.

Praktická část:

  • funkční testování Cp, HK, Lp, pánve a DK
  • testy neuromuskulární kontroly; tracking - repositioning; specifické testy
  • funkční trénink - principy, účinek, příklady a ukázky, doporučení
  • varianty - funkční silový trénink; trénink specifického úkolu
 
 

FyzioP - Petra Vondrašová
Voříškova 946/III., 339 01 Klatovy

© FyzioP - Petra Vondrašová Klatovy 2024 - všechna práva vyhrazena
Informace o zpracování osobních údajů | Informace o nakládání se soubory cookies
realizace Jaroslav Stýblo